Persianes Supergradhermetic

Màxima elegància i la millor hermeticitat amb les persianes enrotllables de lames orientables Supergradhermetic

Persiana enrotllable de perfils tubulars orientables, fabricada en aliatge d'alumini d'altes característiques, embellida i protegida amb pintures de màxima qualitat. Possibilitat de realizar qualsevol color, incloses imitacions fusta. L'orientació de les seves lames fins als 120 graus permet una perfecta regulació de la llum, d’entrada d'aire i de protecció de la intimitat. L'encaix perfecte de les seves lames aconsegueix un enfosquiment total a l'interior, essent la persiana orientable més hermética del mercat. L’efectivitat de la càmera d’aire, entre el tancament i la temperatura exterior aconseguit per la persiana Supergradhermetic, supera amb escreix a creada per la resta de persianes orientables del mercat, reduïnt així quan es desitja la pèrdua d’escalfor a través del vidre.

Il·luminació natural i estalvi energètic


Les solucions orientables amb els diferents models de persiana Supergradhermetic permeten a l'usuari regular el nivell lumínic de l'interior de l'edifici, augmentant el confort visual i eliminant els molestos enlluernaments. Combinats amb sistemes de regulació automàtics que controlen l'orientació de lames, l’il.luminació artificial, la calefacció o l’aire acondicionat, podem optimitzar el grau de confort de cada estança, en quan a llum i temperatura, i gaudir a més a més d’un inqüestionable estalvi energètic.


Descripció tècnica

1. SuperClassic i SuperNova enrotllament interior
Persianes enrotllables i orientables d'alumini tipus SuperClassic (lames tubulars amb cares llises i planes) o tipus SuperNova Enr.Int (lames llises amb forma corbada plenes d'escuma rígida de poliuretà).
variaciones supergradhermetic
persiana sueprclassic y supernova
persiana sueprclassic y supernova
2. SuperNova E i Micror
SuperNova E (lames llises de forma corbada d'alumini extruït) o Micror (lames llises de forma corbada plenes d'escuma rígida de poliuretà).
tipos de persiana supergradhermetic
aplicación de persiana supergradhermetic
3. Aplicació obra (tracicional)
En l'aplicació a obra per al sistema constructiu tradicional, les persianes Supergradhermetic van sempre acompanyades de les seves pròpies guies i ferratges. Tot i que podem accionar-les amb cinta i torn, sistemes manuals tradicionals, la realitat és que el percentatge de persianes orientables Supergradhermetic amb sistema d’accionament manual en obra nova és mínim. En canvi, en el món de la substitució/reposició, ens trobem més casos on l’usuari prefereix seguir accionant manualment la seva nova persiana. En l’actualitat existeixen encara milers de persianes Supergradhermetic funcionant perfectament i que foren instal.lades en els inicis d’aquest producte, en la década dels 70.
aplicación obra tradicional
aplicación tipo obra tradicional
4. Aplicació tunel
L'aplicació túnel o calaix aïllat és la solució constructiva més eficaç, térmicament i acústica. Catalana de Graduables s'encarrega de subministrar prèviament els caixons aïllats, oferint assessorament tècnic sobre projecte si aquest és necessari. Més tard i quan l’obra ja està llesta, es realitza la medició per part dels nostres tècnics i per últim s’instal.len les persianes Supergradhermetics en els calaixos túnel ja integrats en l’obra. Els seus accionaments possibles seran sempre motoritzats, i amb més o menys automatització depenent de cada client. A Catalana de Graduables li oferim diverses marques i possibilitats per al funcionament i control total sobre les seves persianes, com també li expliquem els pros i contres de cadascuna d’elles.
Aplicación tunel
Aplicación tipo tunel
5. Aplicació Renovació (Superbloc)
Per a la renovació sense calaix existent, Catalana de Graduables s’encarrega de subministrar, o subministrar i instal.lar, el sistema Superbloc. Aquest és la suma d’una persiana Supergradhermetic, les seves guies i un calaix d’alumini on allotjar-se. Les possibilitats de muntatge són diverses i els acabats possibles també, per a múltiples aplicacions en vivendes on no hi ha alternativa per amagar la persiana un cop enrotllada. El seu funcionament será sempre a través de Somfy, ja sigui ISG ( polsador de paret ) com Somfy IO ( radiofreqüència ). Tots ells adaptables a diversos sistemes de centralitzat o domòtics.
aplicación renovación
aplicación tipo renovación
6. Aplicació compacte (Supercomplet)
En l'aplicació d'obra compacte ( o monoblock ), Catalana de Graduables s'encarrega de subministrar el sistema SuperComplet, perfectament preparat per a adaptar a la fusteria i compost per les persianes Supergradhermetic dins un calaix d'alumini extruit i amb un premarc que forma un anell tancat per a instal.lar-ne la finestra a dins, amb trencament de pont tèrmic incorporat en els perfils d’unió. Supercomplet només disposa d’accionament Somfy IO o ISG.
aplicación compacta
aplicación tipo compacta