Mosquiteres de Catalana
de Graduables

Utilitzant mosquiteres de Catalana de Graduables, s'evita la utilització de productes químics que poden arribar a ser molestos mantenint la puresa de l'ambient.