Gelosies de
Catalana de Graduables

Pales d'alumini de Catalana de Graduables, estan disponibles en varies amplades de lama, aquestes poden ser fixes o orientables. Grans pales d'alumini perfilat i d'alumini d'extrusió.

Pala Alumini Extrusió

Pales d'alumini d'extrussió de Catalana de Graduables, disponibles en varis amples de lama, aquestes poden ser fixes o orientables, manuals o motoritzats.

Pala Alumini Perfilat

Pales d'alumini perfilat de Catalana de Graduables, disponibles en varis amples de lama, aquestes poden ser fixes o orientables